3.dan
Zjutraj nas je s kombijem pobrala profesorica Eija in nas odpeljala do mokrišča v parku Isoneva, kjer smo skupaj s finskimi dijaki odšli na kratek sprehod. Tam smo se sprehodili po leseni poti ter si med potjo ogledovali rastlinje, kjer je prevladoval mah ter lišaji. Naš namen je bil zbrati vzorce vode, ki jih bomo kasneje preučevali v laboratoriju, imeli pa smo tudi nekaj sreče, saj smo opazili jato labodov.

Polni vtisov smo se vrnili v šolske prostore Winnove, kjer nam je Eija razkazala laboratorije in spremljajoče prostore. Po kosilu smo se odpeljali do Univerze uporabnih znanosti (University of Applied Sciences). Tam pa so nam predstavili finski šolski sitem, kampus ter štiri laboratorije (medicine, fizike, robotike in mehanike), ki se uporabljajo za izvajanje šolske prakse.

Komentarji